Wat is asbest?

Heb je een oudere woning gekocht dan is het verstandig om een asbest inventarisatie te laten doen. De giftige stof werd tot in de jaren tachtig in vele bouwmaterialen gebruikt. Blootstelling aan asbest kan op lange termijn gezondheidsproblemen en zelfs de dood veroorzaken. Als er bij inspectie asbest in je huis wordt aangetroffen, moet je dit zo snel mogelijk laten verwijderen door een erkende professional.

Asbest laten verwijderen

Professionele asbestverwijdering zorgt ervoor dat je huis of kantoor schoon en veilig is bij het verwijderen van asbest. Als er asbesthoudend materiaal aanwezig is, is het dus belangrijk om contact op te nemen met een professionele dienst die dit op een veilige manier kan verwijderen. De aannemer zal ervoor zorgen dat de werknemers beschermd zijn door het dragen van kleding die aan specifieke eisen moet voldoen. Daarnaast moet hij of zij een insluitingsgebied rond het materiaal creëren om alle gebieden af ​​​​te sluiten waar stof zou kunnen ontsnappen. Denk hierbij aan het afdichten van ramen en deuren met kunststof folie. Ze zullen ook een machine gebruiken om een negatieve luchtdruk te creëren. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat stof zich tijdens hun werkzaamheden door je woning verspreidt. Nadat ze alle asbesthoudende materialen hebben verwijderd, zullen ze het achtergebleven asbeststof opzuigen. Dit voorkomt dat je jezelf of andere gezinsleden hieraan blootstelt nadat de werkzaamheden ter plaatse zijn afgerond.

Gelicentieerde professional

Asbest is een heel gevaarlijk materiaal dat op veel plaatsen te vinden is. Asbestvezels worden gemakkelijk ingeademd en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker en asbestose. Asbestverwijderingsspecialisten hebben een uitgebreide training gevolgd over hoe ze het beste veilig met deze gevaarlijke materialen kunnen werken. Daarnaast weten ze hoe ze ervoor kunnen zorgen dat deze op de juiste manier worden afgevoerd zodra ze uit je huis zijn verwijderd. Deze professionals begrijpen ook welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden voordat ze beginnen met asbestverwijdering, waardoor er geen gevaar ontstaat tijdens het proces. Je bent wettelijk verplicht om gebruik te maken van erkende professionals. Zij zullen ervoor zorgen dat het correct wordt gedaan, zodat niemand blootstelt wordt aan asbestvezels. Zo voorkom je gezondheidsschade ten gevolge van blootstelling aan asbest.

Misschien vind je ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *